استاندار البرز گفت: برای رونق اقتصادی در استان باید بانک ها اعتماد خود را نسبت به تولید کنندگان دارای اهلیت بیش از پیش افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری برنا سید حمید طهایی در بیستمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز افزود: با توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور برخی از تولید کنندگان با مشکل بدهی معوق به بانکها مواجه هستند که این باعث شده بانک ها تسهیلات جدید دریافت نکنند.

وی اظهار کرد: نگاه بانک ها به مشتریان بخش تولید باید یک نگاه خوشبینانه باشد تا این بخش بتواند به راحتی با تسهیلات بانکی در مسیر توسعه گام بردارد.

نماینده عالی دولت ادامه داد: امیدواریم با بررسی لایحه خروج غیر تورمی از رکود که فوریت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده به تدریج شاهد ایجاد تحول و رونق اقتصادی در جامعه باشیم.

استاندار البرز گفت: بسیاری از صنایع علیرغم بدهی معوق به بانک ها از سرمایه گذاری کلان و اعتبار لازم برخوردار هستند. وی ادامه داد: این تولید کنندگان باید مورد اعتماد و حمایت بانک ها قرار گیرند.

استاندار البرز گفت: تولیدکنندگان برای حل مشکلات به ستاد تدابیر ویژه تولید استان مراجعه کرده تا در این خصوص مشکلات شان حل شود.

وی افزود: شورای هماهنگی بانک ها به منظور بررسی حل مشکلات تولیدکنندکان متقاضی تسهیلات، هر چه سریع تر تشکیل شود.