مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی در البرز گفت: تمام تمهیدات لازم برای اجرای سرشماری پیش بینی شده و روند اجرایی آن در این استان به خوبی پیش می رود.

به گزارش خبرگزاری برنا ذبیح الله قائمی با بیان این مطلب در سومین روز اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی در استان البرز اظهار داشت: معمولا نخستین روزهای سر شماری به دلیل آشنا نبودن ماموران آمارگیر با حوزه سرشماری در نحوه ارائه سوالات و ثبت پاسخ ها عملیات اجرایی به کندی صورت می گیرد ولی در استان البرز روند اجرایی در این مدت مطلوب بوده است.

وی روش اصلی جمع‌آوری آمار کشاورزی را مصاحبه ماموران آموزش دیده با بهره‌برداران کشاورزی عنوان کرد و گفت: اطلاعات جمع‌آوری شده در قالب گزارشات آماری در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد.

وی گفت: ماموران آمارگیر، کارشناسان فنی اجرایی و معاونین فنی آموزشی به ویژه فرمانداران که مدیران اجرایی سرشماری کشاورزی در استان هستند کار را به صورت جدی دنبال می کنند.

قائمی از آمارگیران خواست در زمینه دریافت اطلاعات حوصله به خرج دهند و ادامه داد: بر اساس چارچوب‌های آماری حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی طرح‌های نمونه‌گیری متعدد برای تامین نیازهای آماری بخش کشاورزی آماده و اجرا می‌شود.