سرپرست معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش البرز اعلام کرد: هفته ملی کودک (14لغایت 20مهر ) با شعار سلام ! من کودکم به طور همزمان در تمامی مدارس ابتدایی استان برگزار می شود.

جعفر مقیمی با بیان این مطلب کودکی را از مهمترین و حساس ترین دوران رشد و شکل گیری شخصیت و هویت انسان ذکر کرد و گفت: به همین منظور و در راستای سیاستگذاری و طراحی راهکارها و بستر سازی در جلب حمایت های مسئولین و آحاد جامعه، خانواده و نیز مشارکت فعال کودکان، برنامه هایی برای هفته ملی کودک (14 الی 20مهر) تدوین شده است.

مقیمی ضمن تشریح دستورالعمل برگزاری مراسم ویژه هفته ملی کودک ، معطوف نمودن توجه جامعه به حقوق کودکان ،تقو یت هماهنگی و هم سویی بین سازمانهای موثر و بخش های فعال در حوزه کودکان ،افزایش توجه و ارتقاء آگاهی جامعه نسبت به حقوق کودکان و رشد و شکوفایی استعدادهای آنها «به خصوص تعلیم و تربیت با کیفیت برای همه ی کودکان »، را از مهمترین اهداف برنامه های این هفته عنوان کرد.