همایش علمی- آموزشی دیابت و بیماریهای چشمی با همکاری انجمن دیابت و مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز ویژه مراقبین سلامت مدارس البرز برگزار شد.

برنامه های سلامت مدارس - نحوه مواجهه مراقبین سلامت با دانش آموزان دیابتی – نقش ورزش در کنترل دیابت – تغذیه سالم در دانش آموزان و بیماریهای شایع چشم در دانش آموزان از مباحث مطرح شده در این همایش تخصصی بود .

علیزاده معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل ، رجب رئیس انجمن دیابت کشور ، جلیلی رئیس انجمن دیابت استان البرز و مظاهری از جمله سخنرانان این مراسم بودند.