مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از برگزاری اولین نشست اتحادیه تشکل های قرآنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا سید موسی حسینی کاشانی گفت: دراین جلسه که با حضور حسن محمدی،مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن وعترت کشور،مدیران موسسات و سایرفعالان قرآنی استان برگزارشدسیاست های کلی و چشم انداز این اتحادیه مشخص و اعلام شد.

وی اظهارکرد: بدون شک این اتحادیه حلقه واسطی بین فعالان قرآنی وادارات و دستگاه های مختلف مستقر دراستان خواهد بود .

وی خاطرنشان کرد:با تشکیل این اتحادیه اهداف و برنامه ها جزء وکلان فعالان قرآنی استان با انسجام بیشتری پیگیری خواهد شد .

وی از ایجاد هم افزایی و گسترش تعاملات سازنده بین فعالان قرآنی استان به عنوان یکی دیگراز نتایج تشکیل این اتحادیه نام برد .

سید موسی حسینی کاشانی گفت: درحال حاضر برخی موسسات قرآنی در تامین برخی تسهیلات سخت افزاری خود با مشکلاتی مواجه هستند که تشکیل این اتحادیه مسیری را باز می کند تا این مشکلات برطرف شود .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از تکمیل بانک اطلاعاتی فعالان حوزه قرآنی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای تشکیل این اتحادیه نام برد.

مهندس کاشانی در بخش دیگری ازصحبت های خودبه تلاش جهت رفع مشکل بیمه فعالان قرآنی استان نیز اشاره کرد و افزود: تاچندی پیش فعالان حوزه قرآنی از طریق صندوق بیمه هنرمندان ازخدمات بیمه ای برخوردار می شدندولی متاسفانه این صندوق با مشکلاتی مواجه شده است که درحال پیگیری رفع آنها هستیم تافرایند بیمه فعالان قرآنی استان از سرگرفته شود .

گفتنی است دراولین نشست اتحادیه تشکل های قرآنی استان انتخاب اعضای هیات مدیره انجام شد که با پایان آن مهدی کوهساری به عنوان رئیس هیات مدیره ،حمیده سلجوقی(معاون)،کارگر(منشی)،مریم دهقان ( عضو علی البدل) وآقای شالویی زاده به عنوان بازرس این اتحادیه معرفی شدند.