یک دوره آزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان 2 فدراسیون تکواندو (دوره 225) در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی هیات تکواندو استان؛ دوره آزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان 2 فدراسیون تکواندو (دوره 225) با شرکت 565 نفر در بخش آقایان و 274 نفر در بخش بانوان طی 2 روز در خانه تکواندو استان البرز برگزار و نتایج بدست آمده به شرح ذیل اعلام شد:

آقایان:

آزمون آبی به قرمز : تعداد شرکت کنندگان 252 نفر تعداد قبولین : 233نفر
آزمون قرمز به دان 1: تعداد شرکت کنندگان 184نفر تعداد قبولین : 133 نفر
آزمون دان 1به 2 : تعداد شرکت کنندگان 129 نفر تعداد قبولین : 109نفر

ممتحنین: بابک وثوقی ،محمد رضا اوجانی ،مصطفی شفیعی ،محمد حسین شاه بهرامی ،محمد رضا یاری ،عباس ارمند پور ، محمد کمال عباسی ،سعید خدارحمی ،مجتبی نظم ده ، علیرضا پور محرر ،سید حسین موسی نیا ، علی برزگری ،محمد نظری ، عبدالمحمد بسحاق

مسئول برگزاری: حسین خاکی فیروز و سید رضا میر سلیمی

نماینده فدراسیون: اسبقی از استان تهران

بانوان:

آزمون آبی به قرمز : تعداد شرکت کنندگان 131نفر تعداد قبولین : 96نفر
آزمون قرمز به دان 1: تعداد شرکت کنندگان 95نفر تعداد قبولین : 66 نفر
آزمون دان 1به 2 : تعداد شرکت کنندگان 48 نفر تعداد قبولین : 44نفر
ممتحنین: مینو مداح ،سیده زهرا صمدیان ،مریم گنجیان ،نرگس حسینی ، صدیقه پورکسمایی ،مژگان کمندی ،معصومه میربزرگی و مهناز صنایع پرور

مسئول برگزاری: پگاه خراسانی، سمیه رشوند
نماینده فدراسیون: ضمنا خانم شهباز نژاد از استان تهران