مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به اینکه استان البرز بعد از استان خراسان، بعنوان پایلوت اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در کشور انتخاب شده است و محدوده های اجرای این طرح نیز مشخص گردیده ، به کلیه دستگاه ها تکلیف کرد تا ظرف مدت یک هفته گزارش اقدامات انجام شده خود را به دفتر این اداره کل اعلام نمایند.

به گزارش گزارش خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز،حمیدرضا عسگری مورودی در جلسه« ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی استان» که با حضور نمایندگانی از سوی دستگاه های اجرایی در سالن شهدای البرز برگزار شد، با بیان اینکه گزارش وضعیت سکونتگاه های غیررسمی البرز در شورای اجتماعی کشور مطرح شده است و امروز نیز در کانون توجه مسئولان وزارت کشور و شخص وزیر قرار دارد، اظهار داشت: شورای اجتماعی کشور پس از بررسی های صورت گرفته از وضعیت مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی در استان البرز این استان را بعد از خراسان به عنوان دومین پایلوت اجرای طرح سکونتگاه های غیر رسمی در کشور معرفی کرد.

دروازه سکونتگاه های غیرسمی کرج بسته می شود

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی این مناطق در دستور کار اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز قرار دارد،کانون های اجرای این طرح را نیز برشمرد و افزود: اخترآباد – سهرابیه و خط 4 حصار کانون اصلی ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در استان البرز هستند و تمرکز اصلی نیز بر روی خط 4 حصار است.

زندان های البرز سرمنشاء شکل گیری شبکه های حاشیه نشینی شده اند

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به اینکه وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی در برخی مناطق استان بسیار جدی است، وجود زندانهای مستقر در البرز را اصلی ترین سرمنشاء شکل گیری شبکه های حاشیه نشینی در البرز برشمرد.

سکونت کمتر از یک چهارم جمعیت سه میلیونی البرز در سکونتگاه های غیر رسمی

عسگری مورودی با اعلام اینکه کمتر از یک چهارم جمعیت سه میلیونی استان البرز در مناطق غیر رسمی ساکن اند، خاطرنشان کرد: شکل گیری این مناطق در قلب استان البرز، خود مرکزی از آسیب های اجتماعی را برای این استان به دنبال دارد.

نادیده انگاشتن بحران حاشیه نشینی کرج، پایتخت را نیز در می نوردد

وی تصریح کرد: استقرار زندانها در استان البرز هزینه های اجتماعی فراوانی را به این استان که خود در مرکز ثقل پایتخت سیاسی کشور قرار دارد، تحمیل کرده است و هر آسیبی در این حوزه بحران را به پایتخت نیز می کشاند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به تلاش های ویژه نیروی انتظامی در این زمینه همکاری یکایک دستگاه های مرتبط را راهگشای بسیاری مشکلات اجتماعی قلمداد کرد.

کانون های فرهنگی در مناطق حاشیه نشین فعال شود

عسگری مورودی با بیان اینکه تشکل های مردمی، برخواسته از همین مناطق حاشیه نشین، میتوانند یاری گر بخشی از امور باشند، افزود: اگر کانون های فرهنگی که از جنس مردم باشد در این مناطق شکل بگیرد، بسیاری از آسیب ها را خنثی می سازد.

وی با اشاره به اینکه اغلب کودکان کار نیز ساکن این مناطق هستند، افزود: بر اساس آمار غیررسمی بیش از 2 هزار کودک کار در این مناطق حاشیه نشین سکنی دارند و همین امر تهدیدی جدی در حوزه مسائل اجتماعی است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز در ادامه با طرح سئوال کلیدی که آیا باید در این مناطق خدمات رسانی صورت گیرد یا خیر؟ تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت موجود ارائه داد و گفت: به زعم بنده و بنابر دیدگاه صاحبنظران حوزه امور اجتماعی، زمانی که بحث انسان دوستی مطرح می شود، باید بدور از مرز بندی های ایدئولوژیک، به موضوعات نگریست.

وی با اشاره به خدمات ضعیف بهداشتی در مناطق حاشیه نشین تصریح کرد: در استان البرز سرانه درمانی با نقطه آرمانی فاصله های زیادی دارد و این روند در مناطق اجتماعی بسیاری حاد تر است.

پروژه های مسکن مهر ، سکونتگاه های رسمی شماره 2

عسگری مورودی در ادامه با اشاره به اینکه پروژه های مسکن مهر نیز بعنوان سکونتگاه های دوم محسوب می شوند، افزود: تراتژدی آسیب های اجتماعی در مکان های فاقد بسترها و زیرساخت های زندگی اجتماعی تکرار می شود.

وی همچنین تأکید کرد: در رفع مشکلات و مسائل اجتماعی سکونتگاه های غیر رسمی هیچ منطقه و محدوده ای تفکیک نخواهد شد و با نگاه کلان و استانی به این امر پرداخته می شود.

شایان ذکر است، در این جلسه کلیه دستگاه های عضو ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و نمایندگانی از شهرداری ها در مناطق حومه شهری، گزارشی از روند وضعیت کلی مناطق حاشیه نشین داشتند.

در پایان نیز مقرر شد؛ هر یک از دستگاه ها ظرف مدت یک هفته گزارش مبسوط اقدامات انجام شده در ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی را به دفتر اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز اعلام نمایند.

ماحصل گزارش های تدوین شده به شورای اجتماعی وزارت کشور ارائه و بودجه ویژه ای در این زمینه اختصاص خواهد یافت.