عاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز بر ضرورت ساماندهی تبلیغات شهری که سیمای بصری را مخدوش نموده است، تأکید کرد.

« دکتر حجت اله ملاصالحی» با بیان اینکه چهره کلانشهر کرج در هاله ای از تبلیغات ناموزون گم شده است، گفت: دیواره ها و سازه های تبلیغاتی امروز در جای جای نقاط این شهر قارچ گونه رشد پیدا کرده و به شکل ناموزونی ساختار شهری را تحت سیطره خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه به اعتقاد کارشناسان، تبلیغات محیطی گذشته از دستاوردهای اقتصادی در برخی کلانشهرها به معضلی قابل توجه و پیگیری تبدیل شده است، تصریح کرد: تبلیغات ناموزون شهری ضمن ایجاد آلودگی‌های بصری، تاثیرات مخربی هم بر بهداشت روانی و جسمی شهروندان داشته است.

دکتر ملاصالحی اضافه کرد: در کنار این،تبلیغات بی‌رویه کالاهای لوکس که به عاملی برای افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی، گسترش احساس فقر و نارضایتی عمومی تبدیل شده است را نباید فراموش کرد.

تبلیغات محیطی نیازمند نظارت کارشناسان

وی ادامه داد: بر همین اساس کارشناسان شهری معتقدند که در این شرایط، ضروری است شورایی مرکب از صاحب نظران علوم انسانی و متخصصان حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی بر چگونگی و نیز محتوای تبلیغات محیطی نظارت کنند.

تبلیغات ناموزون شهری، پایمال نمودن حقوق شهروندان است

معاون استاندار در تبیین ضوابطی که باید در تبلیغات شهری مدنظر قرار گیرد، تصریح می‌کند: رعایت حقوق شهروندی از ضوابط اصلی در امر تبلیغات است و تبلیغات محیطی نباید حقوق شهروندی مردم را تضییع کنند؛ علاوه بر آن به دلیل آنکه در تبلیغات شهری از فضاهای عمومی و حقوق مدنی شهروندان هزینه می‌شود، در نهایت باید به ارتقای محیطی و بهبود شاخصهای زندگی مردم منجر شود.

در تبلیغات، علاوه بر سودآوری به زیبایی شناختی شهروندان نیز کمک شود

وی تصریح می‌کند: پایبندی به اخلاق از معیارهای اصلی امر تبلیغات است و به صرف سود آوری نباید هر مسأله‌ای را تبلیغ کرد؛ بنابراین تبلیغات باید علاوه بر سودآوری برای صاحبان شرکت‌ها، منافع معنوی و زیبایی شناختی شهروندان را نیز تامین کند.

نوروز، فرصت پاکسازی شهر از تبلیغات

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در پایان با اشاره به اینکه شاهد اجرای چنین رویه ای در استان نیستیم، تصریح کرد: فرا رسیدن سال جدید فرصتی برای اندیشیدن تدابیری جدی در این زمینه و پاکسازی شهر از این حجم تبلیغات است.