مدیرکل شهری و شوراهای استانداری البرز از نظارت های ویژه فرمانداران و شهرداران بمنظور کاهش ساخت و سازها در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز، محمدرضا البرزی در جلسه رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: در جریان این نشست فرمانداران و شهرداران مکلف شدند تا تمهیدات لازم را در سوء استفاده از ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در ایام نوروز و تعطیلات پیش رو داشته باشند.

البرزی تصریح کرد: طبق قوانین های سختگیرانه ای که ایجاد شده است امکان سوء استفاده از ساخت و سازها داده نخواهد شد.