با رأی گیری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز مطالبات اهالی رسانه استان به جد پیگیری می شود.

سید موسی حسینی کاشانی با اعلام این مطلب گفت: با برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز و تشکیل هیأت مدیره جدید مطالبات اهالی رسانه استان با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اظهار کرد : جهت برگزاری این مجمع و انتخابات طبق اساسنامه جدید از دو ماه پیش و با برگزاری جلسات منظم با خانه مطبوعات، هماهنگی لازم صورت گرفته است که اقداماتی از جمله تشکیل جلسه و تعیین برنامه زمانبندی برای تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات، انتشار آگهی فراخوان عضوپذیری و پذیرش عضویت و تکمیل مدارک اعضاء، انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی و اعلام نامزدی اعضاء جهت برگزاری مجمع در تاریخ 3 اسفند که به حد نصاب نرسید، انتشار آگهی تشکیل مجمع دوم در تاریخ 93/12/20 و برگزاری مجمع عمومی در ساعت 15 روز چهارشنبه 20 اسفند 93 با حضور اعضای خانه مطبوعات صورت پذیرفت.

مطالبات اهالی رسانه پیگیری می شود

مهندس کاشانی افزود: با برگزاری انتخابات و تعیین اعضای هیأت مدیره و بازرسان جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز حمایت جدی خود را از خانه مطبوعات اعلام داشته و در پیگیری مطالبات اهالی رسانه استان پشتیبان و همراه خانه مطبوعات است.

وی ضمن تشکر از مشارکت اهالی رسانه استان جهت برگزاری هرچه شایسته تر انتخابات خانه مطبوعات ضمن دعوت به همدلی و حمایت از هیأت مدیره منتخب ، جهت پیگیری امور صنفی اهالی رسانه استان برای اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات استان البرز آرزوی موفقیت کرد.