آجرلو با تاکید براینکه پیشگیری نیازمند آموزش و نهادینه کردن مراقبت ها از ابتدای کودکی است گفت: تعالیم اسلامی باید سرلوحه مربیان بهداشت ما قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار برنا ازکرج فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در همایش کارشناسان مراقبان و فعالان سلامت مدارس استان البرز در سومین روز از هفته گرامیداشت سلامت با عنوان «پرستاران و تجویز منطقی دارو» با اشاره به نامگذاری روز پرستاراظهار داشت: چنین نامگذاری ابتکاری خوش سلیقانه بوده چرا که احیای روانی مریض و ادامه درمان او دو مساله مهمی است که مورد توجه قرار می گیرد و این دو ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت بحث مربیان بهداشت و آموزش یاداور شد: مساله بهداشت اهمیت ویژه ای دارد چرا که از این طریق پل روانی و ارتباطی یک مربی با دانش آموز برقرار می شود و در قالب بهداشت، چگونه زندگی کردن و ایجاد نشاط در دانش آموزان آموزش داده می شود.

آجرلو همچنین با اشاره به توصیه رهبر فرزانه انقلاب و تاکید ایشان بر ایجاد نشاط خاطرنشان کرد: ایجاد نشاط در نسل های مختلف متفاوت است و در این مسیر مربیان بهداشت و ورزش از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

وی همچنین با اعلام اینکه پیشگیری نیازمند آموزش و نهادینه کردن مراقبت ها از ابتدای کودکی است تصریح کرد: تعالیم اسلامی که در حوزه رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در دین ما وجود دارد در هیچ دین دیگری مشاهده نمی شود و این تعالیم اسلامی باید سرلوحه مربیان بهداشت ما قرار گیرد یعنی پایه آینده زندگی اجتماعی و فردی دانش آموزان به دست مربیان بهداشت و ورزش در حوزه سلامت و نشاط است.

نماینده مردم کرج در خانه ملت ادامه داد: مربیان بهداشت باید جایگاه خود را بشناسند و بتوانند با علوم مختلف از جمله روانشناسی و جامعه شناسی ارتباط برقرا ر کنند.

وی با تاکید براینکه مربیان بهداشت ما جایگاه استراتژیکی در تعلیم نیروی انسانی در نظام سلامت دارند گفت: با توجه به جایگاه ویژه مربیان بهداشت و تاثیر آن ها در سلامت دانش آموزان، به این مساله باید توجه شود.

آجرلو همچنین با اشاره به جنبش نرم افزاری گفت: حاکمیت نیز باید نسبت به جایگاه ویژه مربیان بهداشت و ورزش نگاه واقعی داشته باشند و از طرف دیگر نیز مربیان باید با ارایه کارنامه درخشان، اصلاح روش ها و تغییر در گفتمان ها، تغییر در فکر را در کارگزاران ایجاد کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ما مفتخر هستیم که الگویی همچون حضرت زینب به عنوان الگوی عملی در زندگیمان داریم.