فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار برنا، به بیستم فروردین ماه، جشن ملی هسته ای کشورمان اشاره و ملی شدن صنعت نفت را یکی از افتخارات کشور عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد دست یابی به فناوری هسته ای عزتی را در عرصه بین الملل به کشور ما داد که زمینه هویت و جرأت بخشی برای سایر ملت ها شد.

وی در ادامه با بیان اینکه ارزش این اتفاق بزرگ، کمتر از ملی شدن صنعت نفت نیست خار نشان کرد: تأثیر دستیابی به فناوری هسته ای در حوزه جهاد اقتصادی بسیار تأثیر سرنوشت سازی است چراکه فناوری ما صلح آمیز و عمده کاربردش در حوزه تولید برق و محصولات کشاورزی است.

آجرلو ادامه داد: اگر با این گفتمان به علوم جدید نانو و بایو و بحث های فناوری هسته ای به این عرصه ورود کنیم می توانیم کاهش هزینه و افزایش درامد را داشته باشیم و از حداقل ها، حداکثر بهره وری را انجام دهیم که البته دستیابی به این منوط به آن است که هر سه قوه توانشان را در این حوزه به کار گیرند.

نماینده مردم کرج، در خانه ملت با تاکید بر اینکه امروز دیگر روش ها و فرمول های قدیمی در عرصه اقتصاد جهانی جواب گو نیستند یادآور شد: بسیاری از فرمول هایی که امروزه در جهان در حوزه اقتصادی و نظام پولی و بانکی جریان دارد مردود شده و ما یک معادله جدیدتری را در حوزه اقتصاد در جهان داریم که البته شکل گرفتن این معادله جدید حرکت ویژه ای را می طلبید که رهبر فرزانه انقلاب نام جهاد اقتصادی را گذاشتند.

آجرلو همچنین اظهار داشت: با توجه به بیداری هایی که در عرصه جهانی شاهد هستیم باید به سمت توانمند شدن حوزه اقتصاد گام برداشته و بتوانیم با قطع وابستگی ملت ها به عجانب و قوت بخشیدن به حوزه اقتصادیمان و رفع نیازهایمان به دست خودمان که یکی از ابزار های ان فناوری هسته ای و فناوری نوین است بتوانیم جامعه اسلامی واقعی را شکل دهیم.