به گزارش خبرنگار برنا از استان البرز، پرویز کرمی در جلسه شورای اداری این استان گفت: یکی از مهم ترین مراحل و زمینه های مورد نیاز برای افزایش اثربخشی سفرهای استانی هیأت دولت این است که اداره کل ها و سایر دستگاه ها طی این سفرها خواسته ها و مطالبات خود را به وزارتخانه ها ارائه کنند.

وی ادامه داد: تحقق این امر کمک می کند تا وزارتخانه ها آشنایی بیشتری با مشکلات دستگاه های اجرایی این استان جدید التاسیس پیدا کنند و میزان آگاهی در این خصوص افزایش یابد که این امر شایان توجه است و باید زمینه عملی شدن آن را فراهم کنیم.

مدیر عامل خبرگزاری برنا عنوان کرد: لازم است همه مدیران دستگاه ها و ادارات کل اهمیت سفرهای استانی را جدی بگیرند و با توجه به این اهمیت به شکل مطلوب و کامل به کارها واقف باشند.

معاون فرهنگی سازمان ملی جوانان اظهار داشت: هر مدیری در این خصوص وظیفه جدی بر عهده دارد و باید بتواند در جهت افزایش اثربخش بودن سفرهای استانی و عملی شدن مصوبات این سفرها بکوشد و موانع موجود را با همکاری سایر دستگاه های ذیربط از سر راه بردارد.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال لازم است جلساتی پیش از سفر ریاست جمهوری در راستای برنامه ریزی برای انجام مطلوب این سفر برگزار شود که اهمیت برگزاری درست این گونه جلسات کمتر از خود سفر نیست.

کرمی افزود: همواره جلسات و کارگروه های فراوانی در زمینه های مختلف برگزار می شود که در زمان انجام سفرهای استانی رییس جمهور می توانیم نتیجه موثر حاصل از برگزاری این جلسات را به دست آوریم.

وی اضافه کرد: مدیران دستگاه های اجرایی نباید به سفرهای استانی به عنوان یک امر معمولی و عادی اداری نگاه کنند بلکه باید ضرورت این سفرها به بهترین نحو تبیین شود و اهمیت انجام و تداوم آنها را جدی بگیریم.

مدیر عامل خبرگزاری برنا یادآور شد: دکتر احمدی نژاد پیش از این نیز به کرج سفر کرده اما سفر پیش روی وی به این منطقه، اولین سفر استانی رییس جمهور به استان البرز محسوب می شود.

معاون فرهنگی سازمان ملی جوانان خاطرنشان کرد: در طی سفر رییس جمهور به استان البرز قرار است برنامه های مختلفی اجرا شود که دیدارهای مردمی، برگزاری جلسه کارگروه فرهنگ و هنر، بخشی از این برنامه ها خواهد بود.

وی همچنین در بخش پایانی صحبت های خود به مذاکره با استاندار البرز در خصوص لزوم استقرار و راه اندازی سازمان ملی جوانان در استان البرز اشاره کرد و گفت: امیدواریم هرچه سریع تر اداره کل این سازمان در استان البرز نیز شکل گیرد.

شایسته یادآوری است نخستین سفر استانی رییس جمهور محبوب و هیأت دولت هفته آینده به استان البرز انجام خواهد شد.