به گزارش خبرگزاری برنا ،دانش آموز ،سید میلاد موسوی فر حائز رتبه 4 ریاضی ودانش آموز ،مهرنوش سماعی حائز رتبه 8 علوم تجربی ازدانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان شهید سلطانی وفرزانگان ناحیه 3كرج استان البرز شدند.

گفتنی است این دانش آموزان تمامی دوران تحصیل ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه را دركرج مشغول به تحصیل بودند و باتلاش وبرنامه ریزی فردی وحمایت های خانواده وآموزش معلمان دلسوز موفق به كسب رتبه شدند.