به گزارش خبرنگار برنا از استان البرز، علیرضا پرستار در نشست خبری که در محل معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار شد اظهار داشت: در سال جاری در بحث تجهیز و نوسازی اراضی 22 هزار هکتار و در بخش اجرای عملیات آب و خاک، در تعاونی تولید، 28 هزار هکتار از اراضی کشور هدف گذاری شده است.

وی افزود: بر این اساس در مجموع 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور هدف گذاری و اعتباری بالغ بر 112 میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته است.

این مسوول ادامه داد: برای نخستین بار در سال جاری تخصیص اعتبارات به میزان 100 درصد انجام خواهد شد و بر این مبنا میزان اعتبارات نسبت به مصوب سال گذشته، 50 درصد و نسبت به تخصیص اعتبارات 80 درصد افزایش داشته است.

پرستار در ادامه با اشاره به اجرای طرح های ملی و استانی، بیان داشت: طرح تجدید و نوسازی اراضی مدرن، زیرسازی مخزنی، طرح تجدید و نوسازی اراضی شالیزاری، اجرای عملیات آب و خاک تعاونی های تولید، طرح احیا و توسعه کشاورزی مناطق مرزی، و اجرای عملیات شرکت های سهام زراعی، از جمله طرح های ملی این معاونت است.

وی ادامه داد: تجهیز و نوسازی اراضی سنتی، احداث جاده های دسترسی به مزارع، طرح های کوچک تامین آب شامل سدهای خاکی و بتنی، و طرح احیا و مرمت قنوات از جمله طرح های استانی است.

پرستار در ادامه خاطرنشان کرد: از تیرماه سال جاری تا پایان آذر ماه، 10 هزار و 301 هکتار برابر 47 درصد از اراضی تجهیز و نوسازی شده است.

وی افزود: 11 هزار و 700 هکتار باقی مانده تا پایان تیرماه سال 90 اجرا خواهد شد.

این مسوول بیان کرد: در بخش اجرای عملیات آب و خاک، از مجموع 28 هزار هکتار تاکنون 6 هزارو 835 هکتار اجرا شده که برابر 24 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و باقی مانده به میزان 21 هزار هکتار تا پایان تیرماه سال 90 به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مدیرکل امور آب و خاک کشاورزی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: در مجموع تجهیزات و نوسازی اراضی اعم از اعتبارات ملی و استانی در 6 ماهه نخست سال مالی 89، 26 هزار و 512 هکتار از این طرح اجرا شده است.