به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل، در دویست و چهل و یکمین جلسه رسمی شورای شهر اردبیل، برای تعیین تکلیف کارخانه چرم مغان در اجرای پروژه مشارکتی با شهرداری مطرح شد که اعضای شورای شهر بعد از بیشان نظرات خود با توضیحات شهرداری قانع شده و به تغییر کاربری و همچنین تعیین سهم شهرداری رای موافق دادند.

صدیف بدری شهردار اردبیل در این جلسه اظهار داشت: این موضوع از سال 88 پیگیری شده و از 16 هکتار مساحت این کارخانه 2.5 هکتار به صورت خالص در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا در یک پروژه مشارکتی طرح پیشنهادی احداث شهرک مصالح ساختمانی اجرایی شود.

صدیف بدری یادآور گفت: البته 8 هکتار از این منطقه به صورت معابر و شبکه تعیین و تعریف شده که شهرداری سهمی از این اراضی می‌برد.

وی بیان كرد: ما برای جلوگیری از مسکوت ماندن این اراضی مستعد مصلحت را در آن دیدیم تا طرح مشارکتی را برای تصویب به شورا ارجاع دهیم که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذار این پروژه آمادگی لازم را برای اجرای آن داشته باشد.

او ابراز داشت: اگر این مجموعه مشارکتی فعال شود گردش مالی و سرمایه‌گذاری در این منطقه رونق گرفته و اشتغالزایی مناسبی را نیز شاهد خواهیم بود.

جواد زنجانی نائب رئیس شورای شهر اردبیل نیز با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری خارج از محدوده مقدور نمی‌باشد، بیان داشت: طبق تعریف باید تغییر کاربری انجام شود و در این صورت می‌توان به عملیاتی شدن پروژه مورد نظر امیدوار بود.

علیرضا دباغ عبداللهی دیگر عضو شورای شهر اردبیل تصریح کرد: زمانی می‌توانیم برای اجرای این پروژه مشارکتی مجوز دهیم که طرح در حریم و حوزه شهری باشد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد.