به گزارش خبرنگار برنا از اردبیل، هاشم مظفری در جلسه هماهنگی توزیع استانی سهام عدالت اظهار کرد: تعداد كل مشمولان سهام عدالت تا آخر سال 1392 به بیش از یك میلیون نفر خواهد رسید.

وی با اشاره به تعداد افراد دریافت کننده سود سهام عدالت در استان اردبیل ادامه داد: بالغ بر 650 هزار نفر در سطح استان اردبیل سود سهام خود را دریافت کرده اند.

مظفری اضافه کرد: میزان سود پرداخت شده در سطح استان اردبیل حدود 160 میلیارد ریال بوده است.

مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از دریافت برگه سهام عدالت بیش از 35 هزار خانوار كارگران زفصلی و ساختمانی خبر داد.

وی با بیان اینکه این تعداد خانوار كارگران فصلی و ساختمانی قبلاً نام نویسی كرده اند، تصریح کرد: این کارگران مدارك خود را از طریق شركت های تعاونی سهام عدالت شهرستان ها تحویل داده اند که از این طریق بالغ بر 201 هزار برگه سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

به گفته مظفری قبلاً به مددجویان كمیته امداد و بهزیستی، بسیج، روستاییان و عشایر، كاركنان و بازنشستگان دستگاه اجرایی، ایثارگران، زنان سرپرست خانوار، خدام مساجد، طلاب حوزه های علمیه، بیماران خاص و كاركنان ستادهای نماز جمعه استان، خبرنگاران و گروه های عمومی جامعه برگه های سهام عدالت تعلق گرفته است.