به گزارش خبرنگار برنا از اردبیل، در این مسابقات و در رده سنی نونهالان، در وزن منهای 23 کیلوگرم حمید رضا محمود پور، امیرحسین اشرفی، علیرضا رجبی پور و در وزن منهای 26 کیلوگرم علی قاسمی، علیرضا بابازاده و محمدجواد عطائی جایگاه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در وزن منهای 29کیلوگرم حسین نوری، احمدرضا عین الهی و محمد رضا عباسی، در وزن منهای 30 کیلو گرم علی قنبری، مهدی فتحی و هادی فتحی و در وزن منهای 33 کیلوگرم حسن نوری، محمدرضا قردوسی، نیما قنبرزاده عناوین اول تا سوم هر اوزان را از آن خود کردند.

در رقابت های رده سنی نوجوانان که در 3 وزن برگزار شد سید سهیل کبیری، امیدرضا محمود پور و علی ملکی در وزن منهای 35 کیلوگرم و امیدرضا صفری، علی مجیدی، عرفان اسدی در وزن منهای 37 کیلوگرم و امیرحسین یگانه و امید فرزانه در وزن منهای 42 کیلوگرم به عناوین برتر هر وزن دست یافتند.

در مسابقات رده سنی جوانان حمید رضا گرشاسبی، امید عزیزی و امید حسین عبدی در وزن به اضافه 42 و پوریا صادقی، محمد مهدی یونس پور و مهدی منافی در وزن منهای 52 و همایون اکبرزاده، رضا آقایی و مهران احسانیان در وزن به اضافه 60 کیلوگرم به مقام های اول تا سوم دست یافتند.