به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، مجید خدابخش در نشست شورای آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: معلم بودن و تعلیم و تربیت از مشاغل بسیار مهم جامعه است و در این میان نام ها و سوابق بعضی از فرهنگیان تاثیرگذار که در ادوار گذشته کارهای شاخص و ماندگاری را در منطقه انجام داده اند باید استخراج و به منظور الگوسازی برای نسل کنونی به خصوص نوجوانان و جوانان اطلاع رسانی شود.

وی اظهار کرد: افرادی که بیش از نیم قرن از سنشان می گذرد شاید معلمانی را به خاطر داشته باشند که وقتی در سرکلاس درس دینی زندگانی حضرت علی(ع) را بیان می کردند اشک در چشمانشان حلقه می زد و سکنات و کلامشان به گونه ای بود که روی دانش آموزان به شدت تاثیرمثبت می گذاشتند.

استاندار اردبیل ادامه داد : بیان پیشینه و نیز کارهای خاص و نیک این چهره های فرهنگی و تجلیل از آنان می تواند هم برای جوانان و هم برای معلمان و فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش کنونی سرمشق خوبی باشد.

رییس شورای آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: بعضی مدارس نیز که از ویژگی منحصر به فردی مانند قدمت؛ خدمت چهره استاندار اردبیل با تاکید بر ضرورت بزرگداشت چهره های تاثیرگذار فرهنگی؛ از آموزش و پرورش این استان خواست تا معلمان و نیز مدرسه های شاخص ادوار گذشته در منطقه را شناسایی و به نسل کنونی معرفی کنند.