به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، هاشم مظفری در جلسه کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع استان اردبیل افزود: 21 درصد درآمد عمومی استان نیز از سایر منابع از جمله انحصارات، مالکیت، فروش، جرایم، خسارات، درآمدهای متفرقه و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای است.

وی گفت:درآمد کل استان طی 11 ماه سال جاری را بیش از 160 میلیارد ریال است که این مبلغ در خود استان هزینه می شود.

وی به مشارکت مردم استان در پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: تعداد دستگاه های اجرایی درآمدزا بسیار محدود بوده که این امر نیازمند توجه بیشتر به اثربخشی و بالا بردن ظرفیت و کوشش های مالیاتی است.
 
مظفری اظهار کرد: تلاش می کنیم با همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی شکاف موجود بین درآمد و هزینه استان را با کشف منابع درآمدهای عمومی و ظرفیت سازی به صفر برسانیم.