به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، محمدباقر بهشتی در آیین بهره برداری از مرکز تولید مینی تیوبر سیب زمینی استان اردبیل افزود: در جنگ تحمیلی چون روحیه جهادی بر کشور حاکم بود، جمهوری اسلامی ایران بر دنیا پیروز شد و امروز هم مثل زمان جنگ باید همه احساس مسوولیت کرده و با روحیه جهادی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کنیم.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند 2 نکته اساسی و قابل تامل دارد یکی درون زایی و دیگری برون گرایی است.

معاون استاندار افزود : منظور از درون زایی این است که به خود برگردیم و ببینیم در داخل کشور و مملکت خود چه توانایی هایی داریم واز توانایی های خود نهایت استفاده را بکنیم یعنی در واقع به ارتقای بهره وری و افزایش تولید دست یابیم.

وی تاکید کرد که درون زایی یعنی این که خداوند این همه نعمت به ما داده و ما نباید بشینیم و استراحت کنیم.

بهشتی اظهار کرد: برون گرایی یعنی جهانی و به دنیا فکر کردن است و شعار دولت یازدهم نیز در این راستا و تعامل با جهان خارج است.

او اضافه کرد: بیانگر این موضوع صف بستن هیات های بزرگ اقتصادی کشورهای اروپایی برای مذاکره با ایران است.