به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، مدیرکل بهزیستی استان اردبیل در این مراسم گفت: افراد تحت پوشش این نهاد را 45 هزار و 422 مددجو است و این تعداد از خدمات شبانه روزی 440 مرکز ارائه خدمات بهره مند هستند.

رویا احمدیان افزود: مهم ترین رسالت بهزیستی تلاش برای استقلال فردی، بازتوانی و خودکفایی اجتماعی و اقتصادی معلولان است.
 
وی به تغییر رویکرد سازمان بهزیستی از دولت محور به اجتماع محور اشاره کرد وگفت: در این رویکرد حامیان و خیران نقش ویژه ای دارند بنابراین تلاش کرده ایم با مراکز و موسسات خیریه ارتباط تنگاتنگی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: با برگزاری این مراسم ها تلاش می کنیم در رفع مشکلات جامعه معلولان استان در زمینه های اشتغال، توانمندسازی، مسکن، تامین هزینه های بهداشتی و آموزشی و تربیتی و... معلولان و با اولویت مسکن گام برداریم.

عضو هیات مدیره جامعه خیرین معلولان کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه 11 آیه قرآنی در مورد عمل صالح آمده است، تصریح کرد: از این تعداد آیه 10 آیه در مورد انفاق مال و جان است و تنها یک آیه در سوره توبه آیه 101 در مورد شهادت است.

هاشم سلیمی بخشش مال و دارایی را مورد تاکید در این آیه ها و قبل از جان دانست و یادآور شد: احسان و نیکوکاری موجب افزایش ثروت و ماندگاری نام نیک می شود، با یقین به اینکه هرچه داریم امانت خداوند است باید از خود و هستی خود را در راه انفاق بگذریم.

وی با بیان اینکه در کنار عبادت خدمت به خلق تکمیل کننده اعمال و وجهه انسانی است، عنوان کرد: کمک به معلول دارای اجر و ثواب بی پایان و ماندگار است.