حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار برنا افزود: نامگذاری سال 93 بعنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نشانه درایت رهبری است و یقینا با مشارکت مردم ومسئولین امسال می توان ازرکود اقتصادی و تورم فاصله گرفت.

وی با بیان اینکه بخش تولید وصنعت باید اولویت دولت باشد اظهارکرد: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید یک برنامه مدون و واحد برای هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت تدوین گردد وبراساس آن برنامه درسال 93 وضیعت اقتصادی کشور بهبود یابد.

وی اضافه کرد: با تقویت تولید ملی وجهاد اقتصادی که از شاخص های اقتصاد مقاومتی است از اقتصاد تک محصولی رهایی می یابیم او البته بخش خصوصی حاضر است براساس بیانات رهبری درسال93 درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وشعار سال 93مددرسان مسئولان باشد.

حسین پیرموذن اتکا به تولیدات داخلی را مهم برشمرد وافزود: قوانین دست وپاگیر وبروکراسی اداری که از موانع مهم سرمایه گذاری هست می بایست برطرف شود وزمینه های سرمایه گذاری در عرصه تولید،صنعت،کشاورزی وگردشگری تسهیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل ادامه داد: باید حمایت دولت در سال جدید از بخش خصوصی بیشتر شود وبا اجرای کامل و بدون نقص قانون مستمر محیط کسب وکار وبرگزاری منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی ارتباط بخش خصوصی ودولت بیشتر شود چرا که بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری است و دولت باید بستر سرمایه گذاری را فراهم کند.