به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، هاشم مظفری در جلسه بررسی روند ثبت نام یارانه در اردبیل افزود: برای به کار گیری 850 نفر با حقوق میانگین 10 میلیون ریال درماه نیازمند بالغ بر 100 میلیارد تومان اعتبار در سال هستیم.
وی افزود: این در حالی است که این اعتبار در بودجه استان پیش بینی نشده و به همین دلیل تا زمانی که اعتبار تامین نشود، نمی توان نیرو ها را به کار گرفت.
مظفری تصریح کرد: مسئولان قبلی باید نسبت به تامین این اعتبار برنامه ریزی می کردند و قبل از تامین اقدام به جذب نیرو نمی کردند.
متاسفانه اقدامات عملیاتی استخدام قبل از موافقت در بخش بودجه توسط مسئولان پیشین اجرا شده است.