به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل،با حضور رئیس فدراسیون دوومیدانی و مدیرکل ورزش و جوانان استان مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی استان اردبیل در محل سالن اجتماعات ورزشگاه رضازاده برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل دراین مجمع گفت: رشته دوومیدانی در استان از سابقه درخشانی برخوردار است و باید با تکیه بر این پیشینه و پتانسیل های موجود جایگاه دوومیدانی را در منطقه ارتقاء دهیم.
ایوب بهتاج افزود: با وجود اینکه در مسابقات اخیر کشوری و در رده پایه چند مدال توسط دوومیدانی کاران استان کسب شده اما انتظار داریم در این رشته شاهد رشد و توسعه بیشتر باشیم.
وی گفت: حساسیت خاصی به این رشته ورزشی در استان داریم و با حمایت های ویژه تاکید داریم که باید دوومیدانی اردبیل رشد کند و در این مسیر حتی بهانه های بی پولی نیز پذیرفته نیست.
مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به اینکه توسعه ورزش نیازمند کار عملی و اجرایی قوی است، اظهارکرد: امروز در عرصه ورزش کشوری پیشرفته محسوب می شود که در رشته دو ومیدانی حرفی برای گفتن داشته باشد.
بهتاج خواستار توجه جدی مجموعه هیئت دوومیدانی به رشد و توسعه این ورزش بویژه در رده پایه و در دو بخش بانوان و آقایان شد و یادآور شد: رشته های غیرفعال دوومیدانی نیز باید راه اندازی و تقویت شود.