به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، افشین داوری در مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی اردبیل افزود: دوومیدانی می تواند در یک تورنمت بین المللی و جهانی نتایج یک کشور را تغییر دهد، چراکه این رشته از تنوع و گستردگی بالایی برخوردار بوده و 24 رشته مختلف در مجموعه آن فعال است.

وی به رشد دوومیدانی در استان های کشور طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: استان اردبیل نیز در سال های گذشته ورزشکاران بسیار خوبی را تحویل جامعه ورزش دوومیدانی داده و هم اکنون دو ورزشکار اردبیلی در دو بخش مردان و زنان در اردی تیم ملی اعزامی به بازی های آسیایی حضور دارند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی ژاله کاردان و بهنام شیری را از جمله این ورزشکاران عنوان کرد و تاکید کرد که کاردان با عملکرد مطلوب در اردوهای برگزار شده نشان داده که می تواند با حضور در بازی های آسیایی می تواند اولین زن تاریخ ایران در رشته پرتاب دیسک که بیش از 50 متر رکورد داشته، لقب بگیرد.

وی مهسا کارگر در رشته پرش ارتفاع و منصوری نونهال پسر دوومیدانی را از دیگر ورزشکاران اردبیل نام برد و یادآور شد که اینها استعدادهای درخشانی هستند که باید با تربیت و سرمایه گذاری مطلوب درست هدایت شده و در مسیر قهرمانی قرار بگیرند.

داوری با اشاره به محدودیت های بحث سرمایه گذاری و جذب اسپانسر در دوومیدانی گفت: دوومیدانی به دلیل اینکه نمی تواند مثل سایر رشته ها خدمات متقابل ارائه کند، در جذب اسپانسر موفق نیست، یعنی سخت است که خدمات به اسپانسر بدهد.
 
وی با بیان اینکه به همین دلیل اسپانسرهای مالی تمایل ندارند در این رشته سرمایه گذاری کنند، ادامه داد: البته این روند در کشور سنخیت ندارد وگرنه در تمام دنیا دوومیدانی یکی از جذاب ترین رشته ها برای اسپانسرهای مالی است.

رئیس فدراسیون دوومیدانی در عین حال تاکید کرد که شاید در حال حاضر روند سرمایه گذاری از طریق اسپانسر در دوومیدانی کشور اینگونه باشد و به احتمال زیاد در سال های آینده این روند مطلوب خواه بود.