به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، بر اساس اعلام این فدراسیون محسن طلوعی بسکتبالیست اردبیلی می بایست از 6تا 12خردادماه در اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر که در شهر آمل برپاست حضور یابد.

همچنین فدراسیون جانبازان و معلولین کشور از لیلا معدلت ،مهری باقرپور و ویدا حبیبی بانوان بسکتبالیست خوش آتیه اردبیل دعوت کرده تا در اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشور حضور یابند.

این اردو از 20تا 23 اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران جهت آماده سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین بانوان کشور برگزار می شود.