به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، مجید خدابخش مبارزه با قاچاق كالا وارز در كشور به‌ویژه در استان اردبیل را یك وظیفه و تكلیف شرعی دانست و گفت: ما باید با احساس تكلیف و مشاركت همگانی در جهت مبارزه با این پدیده شوم كه تهدیدی جدی برای سلامت تولید و اقتصاد كشور است گام های اساسی برداریم.

وی بر لزوم تشدید كنترل های مرزی و گلوگاه ها در رابطه با قاچاق كالا تاكید كرد و افزود: به منظور جلوگیری از ورود و خروج كالاهای قاچاق و غیر استاندارد، عوامل انتظامی و قضایی باید نسبت به تشدید بازرسی در محل ورودی و خروجی ها در سطح استان اقدام تا بدین طریق بتوانیم از ورود كالاهای قاچاق به استان جلوگیری كنیم.

وی هم چنین نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی جهت استاندارد سازی واحدها و افزایش كیفیت تولیدات داخلی را یادآور شد وخاطر نشان كرد: بمنظور تامین و تضمین سلامت در مبادلات تجاری و مقابله با قاچاق كالا و ارز دستگاه های اجرایی مرتبط باید از تمامی ظرفیت ها، ابزارها و اهرم های اقتصادی، فرهنگی برای شناساندن خسارت های ناشی از قاچاق به افراد جامعه استفاده كنند.

خدابخش برنامه ریزی، هماهنگ سازی – هدایت و نظارت در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق كالا و ارز را ازجمله اهداف واولویت های كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز برشمرد وگفت: ضرورت دارد كمیته های تخصصی زیر مجموعه كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان با همكاری و مشاركت دستگاه های عضو كمیسیون برای جلب مشاركت عمومی در مقابله همگانی ومردمی با پدیده قاچاق گام موثرتری بردارند.

رییس كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان با بیان اینكه اگر بخواهیم تولیدات داخلی را افزایش داده و در استان اشتغال ایجاد كنیم باید مبارزه با قاچاق كالا را در اولویت كاری خود قرار دهیم، تصریح كرد: باید با پدیده قاچاق كالا و ارز كه یك تهدید جدی در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است مبارزه با شیوه های فرهنگ سازی درست انجام شود.

سپس هریك از روسای سه گانه كمیته های كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان به بیان نظرات و راهكارهای خود برای مقابله با هرگونه قاچاق كالا و برخورد قاطع با افراد خاطی و افزایش كشفیات كالاهای قاچاق پرداختند.