به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، مجید خدابخش در جلسه کارگروه آمایش استان تصریح کرد: برنامه ششم توسعه در نظر دارد با استفاده از طرح آمایش به توسعه عادلانه امکانات در بین استان ها تمرکز کند.
وی تاکید کرد: با این وجود دست یابی به حقوق از دست رفته استان تنها از مسیر تعریف پروژه های کلان متناسب با آرمان های دستگاه ها امکان پذیر است.
او با بیان این که عدم تعریف پروژه به معنای بلا خاصیت بودن نظریه توسعه است، اضافه کرد: در صورتی که اعتبار دولتی این طرح جذب نشود برگشت خواهد خورد.
رییس شورای اداری استان مبلغ این طرح را یک میلیارد و 130 میلیون دلار خواند و افزود: این رقم نزدیک به 30 برابر اعتبار مصوب امسال استان است و ضرورت دارد مدیران با تعریف پروژه های مناسب از اعتبارات آمایش استفاده کنند.
استاندار اردبیل افزود: خلا های نگاه بخشی موجب گردید به طرح آمایش توجه شود و توسعه به صورت طرحی جامع نگر مورد توجه قرار گیرد.
خدابخش تاکید دارد: دوره نگرش بخشی به اتمام رسیده و اگر استان می خواهد در مسیر توسعه گام بردارد باید با پروژه های کلان برنامه های خود را پیش برد.
وی توجه به ارزش افزوده پروژه ها را ضروری خواند و افزود: آمایش به پروژه هایی نیازمند است که اعتبارات قابل توجه نیاز داشته و در عین حال می توانند ثروت آفرینی به دنبال داشته باشند.
استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود صنعت را پایه توسعه استان دانست و گفت : طرح آمایش می تواند بهبود خطوط هوایی، پتروشیمی، گمرک اصلاندوز، تغییر مکان فرودگاه اردبیل، حق آبه ارس و بهبود خطوط گاز رسانی را مورد توجه قرار داد.
او خاطرنشان شد: علاوه بر این ها استان اردبیل به دلیل آب و هوای مطبوع می تواند هم به استان دانشگاهی و هم درمانی تبدیل شود.
در پایان این جلسه مقرر شد دستگاه های مختلف استان از جمله آب منطقه ای، میراث فرهنگی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، علوم پزشکی، گاز و صنعت و معدن پروژه های مادر مورد نظر خود را طی هفته جاری برای درج در طرح آمایش استان پیشنهاد کنند.