به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، در این رقابت ها که در ساختمان هئیت شطرنج استان برگزارشد در بخش بانوان ژیلا آقایی از اردبیل به مقام قهرمانی رسید و سکینه توکلی از بیله سوار عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد،معصومه نوایی و سمیه بالایی نیز به ترتیب در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.
در بخش آقایان که به سبک بلیتس (برق آسا) برگزارشد،حمید امانی در سکوی نخست ایستاد و محمدرضا آذین،حسین مجاویان و مهدی روحبخش به ترتیب دوم تا چهارم شدند.
در رقابت های بخش نوجوانان و زیر 14سال پسران ،محمد وکیلی مقام اول را کسب کرد،امیر حسین آذین،یونس قنادیزاده و سینا فخیمی به ترتیب در رده های دوم تا چهارم قرار گرفتند.