به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، شیخلووند می بایست به همراه 8کانوپولویست دیگر در این اردو که به مدت 10روز در محل اردوهای تدارکاتی تیم ملی واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران برپا می شود،حضور یابد.
این اردو سومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی کانوپولو بزرگسالان جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان فرانسه می باشد.