به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، جنایت های ددمنشانه صهیونیست ها در غزه و قتل عام مردم بی دفاع فلسظینی ،موجب شد که امروز در راهپیمایی روز قدس جمعیت کثیری از اقشار مختلف مردم حضور داشته باشند.
در راهپیمایی امروز اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان ورزشکاران با لباسهای ورزشی، قابل مشاهده بود که در محکومیت جنایات صهیونیست ها شعارمی دادند.
ˈ مرگ بر اسراییل ˈ ˈ مرگ بر آمریکاˈ "داعش، تکفیری، عامل اسرائیل است" ˈ قدس قدس آزا باید گرددˈ ˈ فلسطین فلسطین حمایتت می کنیم ˈ شعارهایی بود که مردم بیشتر آن را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین سر می داند.
راهپیمایان اردبیلی مسیر راهپیمایی را که از ایستگاه سرعین شروع و به میدان مصلی اردبیل ختم می شد را با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی طی کردند و پس از تجمع دراین میدان با شعار الله اکبر بندهای بیانیه روز قدس را تائید کردند.