به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، سیدناصر اسحاقی در نشست خبری اولین جشنواره عکس پژوهی "شهر آسمانی" و فیلم "شهر بهشت، شهر فرهنگ" در اردبیل افزود: جشنواره "شهر آسمانی" با محوریت عکس پژوهی و در قالب حرفه ای، نیمه حرفه ای و آماتور برگزار خواهد شد و روابط شهری، انسانی و اجتماعی و در مجموع توسعه فرهنگ شهروندی و شهروندمداری از مهمترین موضوعات این جشنواره است.
مدیرکل ارشاد اسلامی استان از پذیرش عکس های گرفته شده با موبایل برای این جشنواره خبر داد و متذکر شد: این جشنوارهدر شش محور همیاری، همسایه، سلام، نشاط، بهداشت و مهربانی برگزار می شود.
وی تاکید کرد که این محورها از مهمترین بحث های فرهنگی بویژه در روابط اجتماعی و شهری است و با توجه به پیشینه بسیار ممتاز در این زمینه نیاز است که این موضوعات احیاء و توسعه یابند تا تجلی شهر آسمانی را در اردبیل شاهد باشیم.
اسحاقی با بیان اینکه امروزه توسعه شهرنشینی و بحث مهاجرت و گوناگونی فرهنگی، بحث توسعه فرهنگ شهرنشینی را در جامعه الزامی ساخته است، بیان داشت: از جمله اینکه بحث مهربانی در جامعه کمرنگ شده و نیازمند فرهنگ سازی است.
وی موضوعی مانند همسایه و احترام و همدلی با همسایه را از تاکیدات دینی و ائمه و اطهار برشمرد و ادامه داد: پیش دستی در سلام همیشه مورد توجه بوده و در اصول دینی به معنی امنیت و آسایش است و موضوع بهداشت نیز جزو موارد اصلی در جامعه کنونی است.
مدیرکل ارشاد اسلامی استان گفت: مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 20 مهرماه بوده و 21 مهرماه نیز داوری جشنواره صورت می گیرد تا اختتامیه آن در آبان ماه جاری برگزار شود.