به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، محمد ناظمی اردکانی در جمع مسئولان ثبت‌احوال اردبیل افزود: با توجه به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی کشور از سوی مقام معظم رهبری با این رشد سه تا چهار درصد پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال به یک وضعیت معقول برسد و یک شیب مناسب رشد جمعیت را در کشور شاهد باشیم.
وی گفت: هر سال یک میلیون و 400 هزار نفر تولد در کشور به ثبت می‌رسد که به نسبت سیر منفی گذشته روند رو به رشدی را در این بخش شاهد هستیم.
وی اظهار کرد: امیدواریم شیب افزایشی را در ازدواج و نزولی را در طلاق نیز شاهد باشیم تا بتوانیم یک وضعیت مناسبی را در ثبت وقایع حیاتی در سطح کشور شاهد باشیم.
رئیس سازمان ثبت‌احوال در مورد صدور شناسنامه‌های مکانیزه با هدف به حداقل رساندن برخی اقدامات جعلی و با نیت سوءاستفاده گفت: با شناسنامه‌های مکانیزه دیگر امکان جعل در آنها وجود ندارد و مبتنی بر جدیدترین سیستم‌های ثبت اطلاعات هویتی است.
ناظمی اردکانی راهبرد اتقان اسناد هویتی در صدور شناسنامه‌های مکانیزه و پایگاه‌محور را یادآور شد و افزود: این شناسنامه‌ها غیرقابل جعل بوده و کارت هوشمند ملی که جایگزین کارت ملی فعلی می‌شود نیز غیرقابل جعل بوده و با قابلیت امکان شناسایی در فضای مجازی امکان‌پذیر و میسر است.