به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، محمد باقر بهشتی در جلسه کارگروه اقتصادی استان اردبیل افزود: با توجه به این که کشاورزی استان سنتی می باشد ، تمامی عوامل برون زا اعم از آب و هوا و بارندگی در میزان تولیدات کشاورزی تاثیرگذار است.
وی کاهش تاثیر عوامل برون زا در کشاورزی را در گرو پیشرفت علمی و تکنولوژی دانست و گفت: توانایی کشاورزان ما به لحاظ علمی پایین است و حوزه ترویج جهاد کشاورزی باید در راستای دادن آگاهی های علمی و آموزش های عملی به کشاورزان تلاش بیش تری داشته باشد.
معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل افزود: وی ادامه داد : کشاورزانی که دارای تحصیلات بالای دیپلم هستند در استان کمتر از پنج درصد را شامل می شوند که باید برای مابقی کشاورزان استان برنامه های هدفداری جهت استفاده از داده های کشاورزی داشته باشیم.
بهشتی با اشاره به مشکل کمبود آب کشاورزی در استان افزود: باید راهکارهای مناسبی برای مدیریت مصرف آب از جمله تعطیلی کشت دوم در مزارع را اعمال کنیم.
وی اضافه کرد: این امر اگرچه در کوتاه مدت باعث کاهش درآمد کشاورزان می شود ولی در دراز مدت در تامین آب کشاورزان تاثیر بسزایی می گذارد.
معاون برنامه ریزی استاندار هم چنین جایگزین کردن کشت های مناسب با استفاده از تجارب علمی تحصیل را از جمله راهکارهای دیگر جلوگیری از اتلاف آب و فرسایش خاک ذکر کرد.