به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، طاهر شریفی در مراسم معارفه مدیرکل جدید دفتر سیاسی ، انتخابات استانداری با بیان این که خدمت در نظام اسلامی از موهبت های الهی است، افزود: خدمت صادقانه به جامعه مایه عزت ، خیر و برکت برای تمامی افراد جامعه است.
وی اظهار کرد: نظارت مستمر از نحوه فعالیت احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های اسلامی ، پیگیری و تشکیل پرونده تشکل های کارگری و انجام امورات مربوط به کلیه انتخابات برابر مقررات و قوانین جاری و هم چنین نظارت بر حسن اجرای آن ها را از جمله وظایف مهم دفتر سیاسی و انتخابات استانداری ذکر کرد
وی گفت: بررسی مسایل و مشکلات واحدهای کارگری ، تولیدی و صنفی و انجام مطالعات در خصوص عناصر واحدهای تقسیمات کشوری استان در راستای ارتقا و ایجاد ، الحاق و انتزاع از جمله مواردی هستند که باید دفتر سیاسی و انتخابات استانداری با همکاری کارکنان و کارشناسان این مجموعه ، به آن دقت و توجه ویژه ای داشته باشند.
وی از مدیرکل جدید دفتر سیاسی ، انتخابات استانداری خواست تا با بهره گیری از ظرفیت های موجود در اجرایی کردن ماموریت های تعیین شده در پیشبرد اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید گام های موثرتری در این راستا بردارند.
شریفی در بخش دیگری از سخنان خود ، با اشاره به گستردگی کار و نقش این دفتر در حوزه فعالیت های سیاسی در استان خاطرنشان کرد: حوزه سیاسی در واقع پل ارتباطی بین حوزه های اجتماعی و امنیتی است و اگر چنان چه حوزه سیاسی وظایف و امورات محوله را به نحو شایسته انجام دهد در سایر حوزه ها از جمله اجتماعی و امنیتی مشکلات چندانی نخواهیم داشت.
معاون سیاسی ، امنیتی استاندار با بیان این که با تقویت احساس امنیت در مردم ، سرمایه های اجتماعی در جامعه افزایش می یابد ، افزود : دفتر سیاسی و انتخابات استانداری با توجه به رسالت و عملکردش باید در جهت رشد و توسعه سیاسی جامعه و هم چنین اعتمادسازی بین مردم و مسوولین نهایت اهتمام خود را به کار گیرد.
طاهر شریفی هم چنین به دیگر وظایف موثر و راهبردی این دفتر در استان اشاره و تصریح کرد: دفتر سیاسی و انتخابات استان باید در جهت فرایند تصمیم گیری های سیاسی فقط به ارتقای موقعیت های اجتماعی ، سیاسی و هم چنین پیگیری مطالبات بحق مردم که رضایت خاطر آن ها را به دنبال داشته باشد بپردازد.
وی در پایان این مراسم با تقدیر از خدمات مدیرکل سابق ، صادق سروری را به عنوان مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اردبیل معرفی کرد.