به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، اقبال عباسی در مراسم تجلیل از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در سالن تالار حافظ اردبیل افزود: خروجی تمام کانون‌های بازنسشتگی زیان‌ده است و به غیر از کانون بازنشستگی شرکت نفت که وابسته به دولت است بقیه کانون‌ها بازنشستگی در کشور ورشکسته هستند در حالی که اگر امکان انتخاب و عزل و نصب مدیران این مجموعه در دست خود آنها بود این شیوه بهتر اصلاح می‌شد چراکه کانون بازنشستگان با در نظر گرفتن منافع و مصالح خود قطعاً در انتخاب مدیران با کارآمدی بیشتر و به شکل موثر عمل می‌کردند.
وی گفت: نمایندگان مجلس به جای دخالت در عزل و نصب مدیران باید از حق و حقوق مردم دفاع کنند و بصورت ملی پیگیر مطالبات به حق بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشند.
عباسی اضافه کرد: معلوم نیست چرا در همه دولت‌ها جنجالی‌ترین مدیران سیاسی در راس تامین اجتماعی قرار می‌گیرند در حالی که باید اقتصادی‌ترین مدیران در راس این مجموعه باشند.
وی با بیان اینکه وابسته بودن این صندوق‌ها به دولت زمینه ناکارآمدی و زیان‌دهی آنها را فراهم کرده است، گفت: تا زمانی این صندوق‌ها از حالت دولتی خارج نشده و توسط خود مردم و بازنشستگان مدیریت نشود این فرایند زیان‌دهی همچنان ادامه دارد.
وی اظهار کرد: ما باید به حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی به دید یک مجموعه کارآمد اقتصادی در ارائه خدمات رفاهی مناسب نگاه کنیم تا به دور از نگرش‌های سیاسی و برخی حاشیه‌سازی‌ها این صندوق بتواند خدمات کیفی و مطلوبی را ارائه کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اردبیل گفت: تامین امید، نشاط و امنیت به رضایت‌مندی بیشتر مردم کمک خواهد کرد که ضرورت دارد متولیان حوزه تامین اجتماعی این حق و حقوق واقعی مردم را در نظر گرفته و نسبت به تامین کردن آن اقدام کنند.