به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، پنچمین جلسه شورای عالی قشر بسیج ورزشکاران درسالن کنفرانس پهلوان حسین رضازاده باحضور اعضاء ومعاون ورزشی اداره كل ورزش وجوانان استان برگزار شد.
دراین جلسه دبیرشوراضمن تشریح دستور جلسه ،درخصوص بردباری وخشم ونیز وراههای مقابله باخشم سخنرانی كرد.
سرهنگ محمد جواد بیدارافزود: گفتار ورفتار غلط ،ترافیک کاری وشغلی وبرنامه ریزی ،توجیه نشدن فرد در خصوص یک موضوع،آشفتگی ونابسامانی خانوادگی از عوامل بیرونی بروز خشم می باشد ضمن اینكه عوامل درونی ازجمله غرق شدن در افکارانتقام جویانه ونگران کننده،خاطرات دل خراش وقایع ناگوار،احساس ضایع شدن حقوق فرد،پایین بودن عمل وصبر فرد و آتشین مزاج بودن فرد وراثتی را نباید دراین خصوص نادیده گرفت.
وی در ادامه به عوامل منکر اسراف یا تبذیر و نیز احادیثی از معصومین اشاره کرد وگفت:اسراف یعنی تجاوز از دستورهای دینی واگر موجب از بین بردن حق واجبی شود حرام ومعصیت است. ویا تجاوز از آن به نوعی سفاهت وجهالت است.
بیدار اظهاركرد: عدم کنترل منکرات فردی، همچون خشم و اسراف زیانهای اجتماعی جبران ناپذیری دارد
دراین برنامه اعضای جلسه به طرح دیدگاه های خود پرداختند این اعضا به ناهنجاری به وجود آمده درجامعه ورزش و سهل انگاری یا بی تفاوتی سرپرستان ومربیان ورزش، استفاده ورزشکاران از مواد نیرو زا، تاکید براستفاده جامعه ورزش از سخنان وعاظ ،خطبا و روحانیون در مناسبت های مختلف ،الگو پذیری ورزشکاران از بزرگان وائمه اطهار(ع) ،تشویق ورزشکاران وجوانان درصورت پیروزی در تمامی رشته هاو در زمینه های مختلف ،آموزش ورزشکاران ومربیان در زمینه های مختلف ،اعتماد سازی در جامعه ورزش ،ترویج مرام فتوت و جوانمردی دربین جوانان و ورزشکاران باالگو پذیری از ائمه اطهار(ع)،عدم استفاده صدا و سیما از افراد معلوم الحال و از افرادی که از شخصیت واقعی خود فاصله دارند، در طرح دیدگاه ها ونظرات خود اشاره كردند.
در ادامه نائب رئیس بسیج قشر به جمع بندی مطالب پرداخت و اسراف و تبذیر و خشم را از عوامل تاثیرگذار در ورزشکاران دانست محمد رضا برادران افزود خشم باعث فاصله گرفتن آنها از آرمانها و اهداف جامعه ورزش می گردد وی به موضوع بردباری ، صبر و حوصله اشاره و از اعضا خواست این امرمهم توصیه و آن را زمینه ساز پیشرفت در ورزش می باشد.
وی گفت: این از فرمایش بزرگان دینی ماست که می فرمایند: بردباری، یاوه گویان نادان را خفه می کند. در پایان این نشست به مناسب هفته تربیت بدنی و ورزش به تمامی اعضاء هدایایی اعطا شد.