به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، علی اصغر کاراندیش مروستی در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان اردبیل افزود: ارشاد در مناطق مختلف کشور دارای مراکز اقامتی و رفاهی است که بنا داریم این امکانات را با ضوابط مشخص به اهالی هنر و فرهنگ ارائه کنیم تا همانند کارکنان ارشاد از آن بهره مند شوند.
وی از صدور کارت ویژه رفاهی برای استفاده از این امکانات به اهالی فرهنگ و هنر خبر داد و تاکید کرد: در آغاز این طرح اولویت با افراد پیشکسوت بالای ۶۰ سال خواهد بود، کارت آنها نیز بزودی تهیه و ارائه می شود، پس از آن سایر هنرمندان نیز از این فضاها بهره مند خواهند شد.
وی اظهار کرد: بزودی لایحه مالکیت فکری و معنوی آثار فرهنگی و هنری که از سوی ارشاد تدوین شده در مجلس بررسی خواهد شد و در صورت تصویب برکات زیادی را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس ادامه داد: لایحه تدوین شده یکی از بحث های بسیار مهم در جهت حفظ آثار اصحاب فرهنگ و هنر بوده و در راستای اقتصادی نیز می تواند برای این اقشار تاثیرگذار باشد.
معاون وزارت ارشاد با بیان اینکه بررسی این لایحه بزودی در مجلس آغاز خواهد شد، اضافه کرد: لایحه اطلاع رسانی نیز به عنوان یکی از لوایح دولت تا یک ماه آینده به مجلس ارسال خواهد شد. این لایجه نیز در زمینه رسانه ها بحث بسیار مهمی است.
وی همچنین در خصوص مشکلات بیمه ای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه؛ از اجرای طرح پالایش بیمه ای هنرمندان در وزارت ارشاد خبر داد و یادآور شد: در زمینه بیمه هنرمندان ارشاد با مشکلات زیادی روبرو بود، بسیاری از این افراد که در گذشته بیمه بودند، اکنون حتی در کشور حضور ندارند یا فعالین هنری ندارند اما بیمه آنها از سوی دولت پرداخت می شد.
کاراندیش تصریح کرد: مجموعه این مشکلات باعث شده بود که تا سال گذشته وزارت ارشاد بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان به بیمه بدهکار باشد، ولی با اتمام پالایش بیمه هنرمندان و اهالی رسانه این مشکلات کاهش و خدمات ارائه شده تسریع خواهد شد.