به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، مسوول آموزش و پژوهش حوزه هنری استان اردبیل گفت: چهارچوب و شاکله اصلی این دوره آموزشی بنا به نیازسنجی و با هدف کشف و شناسایی استعدادها و ظرفیت های هنری استان شکل گرفته است.
رحمان مجرد افزود: در این دوره، ابتدا به بحث قصه و داستان نویسی بصورت کلی پرداخت شده سپس به روش آکادمیک و مقبول به آموزش فیلمنامه نویسی روشمند پرداخته می شود. لازم است هنرجوی این دوره، ابتدا با کلیات فیلمنامه نویسی آشنایی داشته و در بخش های بعدی با جزییات و فنون فیلمنامه انیمیشن آشنا خواهد شد.
مسوول آموزش وپزوهش حوزه هنری استان اردبیل گفت: در حقیقت فرم و شکل فیلمنامه ی انیمیشن، عملا با فیلمنامه ی فیلم زنده یکسان است، اما دریافت و درک تفاوت های نهفته در نگارش این دو نوع فیلمنامه مهم و حیاتی است.
این مسوول افزود: بطور کلی باید گفت که انیمیشن( نسبت به فیلم زنده) یک پدیده ی بسیار بصری تر است. در فیلمنامه ی بسیاری از فیلم های زنده، عملا نیازی دیده نمی شود که به جزئیات آنچه که بر صحنه می‌گذرد پرداخته شود. اما صحنه‌ها در یک فیلمنامه ی انیمیشن، اغلب نمی توانند در چند جمله ی کوتاه شرح داده شوند.
مجرد اضافه کرد: هنرجوی این دوره آموزشی با خواص مشترک فیلم نامه های خوب آشنا خواهد شد و در پایان، خواهد توانست به فیلمنامه ای کوتاه برای انیمیشن دست پیدا کند.
تدریس این دوره بر عهده مهدی خروشی از هنرمندان جوان و فعال در عرصه نگارش فیلمنامه و کارگردان انیمیشن است که تهیه کنندگی و کارگردانی سریال های انیمیشن «گل نور»، سیمای خورشید»، نگارش سریال انیمیشن «فرزندان آفتاب»، «رباتیک» و نگارش و ساخت چندین فیلم کوتاه انیمیشن و فیلم کوتاه را در کارنامه خود دارد.