به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، جواد زنجانی در دیدار با اعضا هیئت رییسه هیات کشتی استان اردبیل افزود: کشتی بعنوان رشته پهلوانی و مردمی است و ورزش اول کشور است از این رو توجه به این رشته توجه به خصایص پهلوانی و جوانمردی است.
وی اضافه کرد: در تربیت و پرورش قهرمانان جدید این رشته باید به ابعاد پهلوانی و فرهنگی نیز تاکید شود چرا که این امر موجب ظهور پهلوانانی می شود که می توانند پشتوانه ورزش استان شوند.
وی اظهار کرد: هیئت کشتی استان اردبیل می تواند با تشکیل اتاق فکر و جذب پیشکسوتان این رشته از ظرفیتهای فرمانداریها و شهرداریها و معتمدین شهر برای توسعه کشتی بویژه جهت تامین اعتبار، تجهیز و نوسازی و تعمیرات اماکن اختصاصی خود اقدام نماید.
زنجانی نسبت به تامین اعتبار لازم برای خرید دو دستگاه مینی بوس برای این هیئت جهت ایاب و ذهاب تیمهای کشتی استان قول مساعد داد.
در این دیدار داور جدی رییس هیئت واعضای هیئت رییسه کشتی استان نیز به بیان دیدگاههای خود در خصوص توسعه ورزش و موانع موجود پرداختند.
سیدآقا سیدحاتمی،ایوب بهتاج، بهنام بشیرپور، نادر پیران، امین علی نژاد، حسن ترابی، رضا فرضی زاده ومحمود نعمتی مقدم اعضای هیئت رئیسه هیئت کشتی استان اردبیل می باشند.