به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، اقبال عباسی در نشست هم اندیشی جوانان استان با مسوولان در فرمانداری خلخال افزود:ز نحوه پوشش خبری حادثه درگیری دربیمارستان فاطمی اردبیل از سوی صدا و سیما و پخش سراسری این حادثه بسیار ناشایست تر از خود واقعه بود.
وی اضافه کرد:این گونه درگیریها در هر جامعه ای وجود دارد و پوشش آن در سطح وسیع و تکرار آن در بخشهای مختلف می تواند شائبه هایی در خصوص نبود فضای امن در استان ایجاد کند.
وی گفت: این شائبه می تواند تبعات منفی داشته باشد و جلب حمایت و نظر مثبت نیروهای توسعه در حوزه های مختلف بویژه در بخشهای فرهنگی و اقتصادی استان را با مشکل مواجه سازد.
عباسی توسعه و پیشرفت استان را نیازمند بهره مندی از جامعه پویا و بانشاط دانست و گفت:داشتن جامعه ای با نشاط مستلزم تلاش بیشتر و بهره گیری از توان و ظرفیت کاری جوانان این استان است چرا که نیروی انسانی هر جامعه سرمایه معنوی آن جامعه بوده و جوانان منابع اصلی این سرمایه انسانی هستند.
وی اظهار کرد: تا زمان تعیین تکلیف و جذب یک هزار نفر از استخدامی های قبلی هیچ نیروی انسانی جدیدی در ادارات استان جذب نخواهد شد.