به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل ، میترا میکائیل عضو 12 ساله از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز یک اردبیل نشان طلای ششمین مسابقه بین المللی نقاشی مرکز هنری یانگ اینویز کشور هند را به دست آورد.
در این مسابقه بین المللی همچنین محمد رضا جعفری عضو هنری 10 ساله از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز خلخال دیپلم افتخار گرفت.
در مسابقه نقاشی مرکز هنری یانگ اینویز کشور هند چهار هزار و 500 اثر از 13 کشور جهان شرکت داده شده بود که 20 اثر آن به اعضای مراکز کانون پرورش فکری ایران تعلق داشت.
'جشن چهارشنبه سوری' و 'عروسی عشایر ایران' موضوع نقاشی کودکان هنرمند ایرانی بود که بخشی از فرهنگ و آیین های ملی ایران را در نقاشی ها به تصویر کشیده اند.
عارفه آقایی دختر 11 ساله سمیرمی از استان اصفهان نشان طلا ، شبنم مرادی هفت ساله از شهرستان شیروان استان خراسان شمالی و مهدی سابقی 12 ساله از خراسان جنوبی هر دو دیپلم افتخار هیات داوری و عاطفه الهی هشت ساله از خراسان شمالی ، ملیحه عرب 9 ساله و فاطمه شفیع زاده 10 ساله از اصفهان نیز از این مسابقه بین المللی دیپلم افتخار گرفتند.