به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، مجید خدابخش در دیدار با مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم ایر از این شرکت خواست تا پروازهایی را به اردبیل برقرار کنند.
طاهریان ضمن استقبال از حضور استاندار در دفتر شرکت و اشتیاق ایشان به توسعه استان قول داد موضوع برقرای پرواز را در نیمه دوم فروردین سال 94 در برنامه کاری قرار دهند.
استانداراردبیل همچنین در دیدار با مسلم خانی مدیرعامل گروه بازرگانی شاهد، راه های رونق بخشیدن به منطقه ویژه اقتصادی نمین بررسی و در خصوص حل مشکلات قول مساعدت داده شد.
گروه بازرگانی شاهد سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی را پذیرفته و به عنوان سازمان مسوول این منطقه معرفی شده است