به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، در این رقابت ها که به میزبانی مشگین شهر برگزار شد دررقابتهای تیمی رده جوانان شهرستانهای گرمی ،اردبیل ومشگین شهر ودر رده نوجوانان نیز شهرستانهای نیر ،گرمی وخلخال به ترتیب اول تا سوم شدند .
در بخش انفرادی رده جوانان حسین زاده از شهرستان گرمی، حسین کلامی از خلخال ورضا سرخوش وند از گرمی رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.
در رده نوجوانان نیز شایان اعلائی از نیر، پویا قربانی از گرمی وشهریار خدا یاری از نیر به مقام اول تا سوم دست یافته و به مرحله کشوری این دوره از مسابقات راه یافتند.