به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، گودرز صادقی در آیین افتتاح مجموعه کانونهای فرهنگی، ستاد استهلال استان اردبیل و کانون امور بانوان این دانشگاه گفت: رسیدگی به امور بانوان از امور واجب است چرا که زنان همواره بستر و زمینه تعلیم و تربیت صحیح را برای همه فراهم می آورند.
وی در ادامه به راه اندازی دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان در دانشگاه محقق اردبیلی اشاره کرد و افزود: عزممان را جزم کردیم تا امسال سال آغاز مدیریت جهادی باشد، سال بعد نیز سال مدیریت جهادی خواهد بود و مأموریت هایی که در پیش داریم، شامل سه مؤلفه اخلاق، مشارکت و ایجاد همدلی بین همه دانشگاهیان و محوریت و توجه خاص به دانش و دانشجو می باشد.
در این مراسم معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه یکی از وظایف ما تحویل دانشجویان توانمند و هنرمند به جامعه اسلامی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 41 انجمن علمی، 5 تشکل اسلامی و 11 کانون فرهنگی – هنری در دانشگاه فعالیت می کنند که بخشی از آن ها تجهیز شده و بقیه در حال تجهیز می باشند.
عباس فنی اصل از انتخاب مشاورین فرهنگی در دانشکده ها خبر داد و گفت: تقویت ابعاد مختلف دانشجویان، بالا بردن سطح آگاهی سیاسی و تقویت بعد فرهنگی، هنری و علمی، پژوهشی دانشجویان از وظایف مسئولین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها می باشد.