به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل ، شفیع شفیعی که در جلسه این کارگروه در استانداری افزود: طرح ساماندهی تعطیلات در دستور کار دولت قرار دارد و در این راستا طرح مذکور در مقیاس استانی در كارگروه اجتماعی استان نیز بررسی و نتایج آن به مركز امور اجتماعی وزارت كشور ارسال می شوند.
وی اظهار کرد: گسترش زمینه تعاملات اجتماعی، ترویج سنت حسنه صله ارحام در چارچوب سبک زندگی ایرانی اسلامی، فراهم شدن زمینه توسعه گردشگری، پیشگیری از نارضایتی‌های اجتماعی، جلوگیری از ضررهای اقتصادی ناشی از تعطیلات پنهان، کمک به کاهش آسیب های ناشی از تراکم سفر در ایام سال و هماهنگی وضعیت تعطیلات و ایام كاری با جامعه بین الملل از جمله اهداف و مزایای این طرح است که در بررسی موضوع و ارایه پیشنهادات استان به وزارت کشور مورد امعان نظر قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: برای ساماندهی ایام تعطیلات که شامل ایام ملی و مذهبی و انقلابی کشور می باشند نیاز به هم اندیشی با اقشار مختلف جامعه از جمله علما، استادان دانشگاه ها و هم چنین مسوولان اجرایی و فرهنگی محسوس است.
این مسوول ادامه داد: باید در ساماندهی تعطیلات ، نکته هایی چون ویژگی های اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و استانی، هویت و ارزش های مذهبی و ملی، آب و هوا و ویژگی های جغرافیایی استان و ... مدنظر قرار گیرند.
شفیعی اظهار کرد: امیدواریم با کمک به ساماندهی ایام تعطیلات ، در افزایش بهره وری در جامعه که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است اثرگذار باشیم و در عین حال مناسبت ها واعیاد ملی و مذهبی را به نحو شایسته گرامی بداریم.