به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، این دوره مسابقات نجات غریق ویژه مردان که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر در استخر 17 شهریور اردبیل برگزار شد، نفرات برتر بشرح زیر مشخص شدند.
درشنای 100 متر با مانع : یوسف نامور ، امید مختاری اصل و کیسان عسلی صاف به ترتیب اول تا سوم شدند.
در 100 متر حمل مانکن با فین: صادق میرزا نژاد اصل ، حسین اسفندیاری و آرمین دادیار مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
در 50 متر حمل مانکن بدون فین : امیر اسماعیل اعلمی ، عیسی مهدوی و محمد سخاوتی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.
درشنای 100 متر مخصوص نجات غریق ( بالای 35 سال) : سیروس پور شهباز ، عباس دانش پرور و رضا صمدی به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.