به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، جواد زنجانی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اردبیل تصریح کرد: هزار و ۵۴۱ حلقه چاه در اردبیل شناسایی شده است.
وی افزود: با هدف مدیریت منابع آبی زیر زمینی انسداد چاه های غیر مجاز در دستور کار قرار گرفته است و بر همین اساس ۱۶ حلقه چاه غیر مجاز در اردبیل مسدود شد که از این تعداد ۹ مورد به صورت داوطلبانه مسدود شده است.
فرماندار اردبیل با تاکید به ضرورت نصب کنتور های هوشمند، اضافه کرد: از کل چاه های این شهرستان ۵۵۸ چاه برق دار و در ۴۵۴ مورد نیز با هدف صرفه جویی و کنترل، کنتور هوشمند نصب شده است.
زنجانی با اذعان به تداوم اجرای این طرح گفت: جهت جلوگیری از بحران کم آبی در دشت اردبیل برنامه های عملیاتی درخصوص جلوگیری از برداشت های غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در همین راستا استفاده از آبیاری مدرن کشاورزی و تغییر الگوی کشت و کاشت محصولات زراعی مقاوم به کم آبی به صورت ویژه اطلاع رسانی می شود.
فرماندار اردبیل خواستار تشویق کشاورزان به اجرای این طرح ها شد و افزود: جهت مقابله با مشکلات کم آبی مشارکت تمامی دستگاه های متولی ضرورت دارد.