به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، حسین عطائی شب گذشته در مراسم تحلیل از پزشکان و داروسازان نمونه استان اصفهان و مراکز درمانی و مراکز طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر اظهار داشت: ابوعلی‌سینا عالمی بزرگ است که تمدن ایران اسلامی آموزه دینی و اسلامی و مورد توصیه تاریخی است و شخصیت مرحوم زکریای راضی نیز در همین راستا قابل بین است.

وی در ادامه در مورد روز پزشک و داروساز تصریح کرد: شایستگی ابوعلی سینا که روز پزشک نام نهاده شده برای جامعه پزشکی ایران افتخاری بزرگ است که پزشکان ایران با نام ابوعلی سینا و زکریای راضی باید به خود ببالند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان در ادامه در مورد شوراهای هماهنگی افزود: شوراهای هماهنگی چند سال پیش به قصد تلاش و ایجاد وحدت بر سازمان‌های بیمه‌گر تشکیل شده که در سه ساله گذشته، زحمت این شوراها به عهده سازمان درمان بوده و در ایام دبیری شورا طی سال‌های گذشته قریب به بیست جلسه را تشکیل داده و بیش از ۱۱۰ مصوبه از مرداد ماه امسال به سازمان درمان تامین اجتماعی واگذار کرده است.

این مسئول در پایان تاکید کرد: فضای حاکم بین سیاست‌های سازمان‌های بیمه گر، پزشکان و متولیان و طرف قرارداد در سازمان درمان تامین اجتماعی آماده نظرات نخبگان و جامعه پزشکی و بخش خصوصی است و در راستای ایجاد ارتقای شاخص‌های بهداشت استان اصفهان آماده هماهنگی می‌باشد